ติดตาม
Krisztián Katona
Krisztián Katona
associate professor of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
ยืนยันอีเมลแล้วที่ uni-mate.hu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Diet estimation by faeces analysis: sampling optimisation for the European hare
K Katona, V Altbacker
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 51 (1), 11-16, 2002
672002
Competition between European hare and European rabbit in a lowland area, Hungary: a long-term ecological study in the period of rabbit extinction
K Katona, Z Bíró, I Hahn, M Kertész, V Altbacker
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 53 (3), 255-268, 2004
592004
Is the socio-spatial distribution of mound-building mice, Mus spicilegus, compatible with a monogamous mating system?
P Gouat, K Katona, C Poteaux
Mammalia 67 (1), 15-24, 2003
572003
Socio‐genetic structure of mound‐building mice, Mus spicilegus, in autumn and early spring
C Poteaux, N Busquet, P Gouat, KAN Katona, C Baudoin
Biological Journal of the Linnean Society 93 (4), 689-699, 2008
552008
Topographic distribution and daily activity of the European ground squirrel population in Bugacpuszta, Hungary
K Katona, O Váczi, V Altbäcker
Acta theriologica 47 (1), 45-54, 2002
542002
Resource use by red deer in lowland nonnative forests, Hungary
K Mátrai, L Szemethy, P Tóth, K Katona, J Székely
Journal of Wildlife Management 68 (4), 879-888, 2004
492004
Seasonal home range shift of red deer hinds, Cervus elaphus: are there feeding reasons?
L Szemethy, K Mátrai, K Katona, S Orosz
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 52 (3), 249-258, 2003
492003
Ungulate browsing shapes climate change impacts on forest biodiversity in Hungary
K Katona, M Kiss, N Bleier, J Székely, M Nyeste, V Kovács, A Terhes, ...
Biodiversity and conservation 22 (5), 1167-1180, 2013
422013
Spatial, temporal and individual variability in the autumn diet of European hare(Lepus europaeus) in Hungary
K Katona, Z Biro, L Szemethy, T Demes, M Nyeste
Acta zoologica academiae scientiarum Hungaricae 56 (1), 89-101, 2010
302010
Seasonal home range shift of red deer in a forest-agriculture area, Hungary.
L Szemethy, Z Biró, K Katona, K Mátrai, S Orosz, N Bleier
Advances in Deer Biology, 22, 2006
28*2006
Seasonal home range shift of red deer in a forest-agriculture area in southern Hungary
L Szemethy, K Mátrai, Z Bíró, K Katona
Acta theriologica 48 (4), 547-556, 2003
282003
How important is supplementary feed in the winter diet of red deer? A test in Hungary.
K Katona, A Gál-Bélteki, A Terhes, K Bartucz, L Szemethy
Wildlife biology 20 (6), 326-334, 2014
202014
A növényzet magasságának hatása a cinegési ürgék élohelyválasztására
J Kis, O Váczi, K Katona, V Altbäcker
Természetvédelmi Közlemények 7, 117-123, 1998
191998
Forest Management Practices and Forest Sensitivity to Game Damage in Hungary
K Katona, L Szemethy, S Csányi
Hungarian Agricultural Research 20 (1), 12-16, 2011
172011
Seasonal distribution of red deer (Cervus elaphus) in a forest-agriculture habitat in Hungary/Distribution saisonniere du cerf elaphe (Gervus elaphus) dans un habitat agro …
Z Bíró, L Szemethy, K Katona, M Heltai, Z Petö
Mammalia 70 (1-2), 70-75, 2006
172006
A szarvas táplálékának mennyiségi és minőségi jellemzői a vegetációs időszak alatt egy alföldi erdőben
K Mátrai, K Katona, L Szemethy, S Orosz
Vadbiológia 9, 1-8, 2002
16*2002
A hazai erdők cserjeszintjének szerepe a nagyvad-erdő kapcsolatok alakulásában
K Katona, L Szemethy, M Nyeste, Á Fodor, J Székely, N Bleier, V Kovács, ...
Természetvédelmi Közlemények 13, 119-126, 2007
142007
Impacts of Browsing and Grazing Ungulates on Faunal Biodiversity
K Katona, C Coetsee
The Ecology of Browsing and Grazing II, 277-300, 2019
132019
Spontán beerdősülő területek és a nagytestű növényevők hatása: lehetőség a fenntartható gazdálkodásra
Á Fehér, K Katona
TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK| JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 11 (2), 197-204, 2013
132013
Selective debarking by ungulates in temperate deciduous forests: preference towards tree species and stem girth
Á Fehér, L Szemethy, K Katona
European Journal of Forest Research 135 (6), 1131-1143, 2016
122016
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20